PRIVACYPROTOCOL

De Stiching Vrienden van het Groot Omroepkoor respecteert de privacy van haar leden en bezoekers van de website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

Beveiliging persoonsgegevens:
Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van activiteiten, het aanbieden van kortingen en het voorzien van informatie. Wij bewaren uw gegevens in Poldersoft, een applicatie voor ledenadministratie. Wij hebben een verwerkingsovereenkomst met Poldersoft, die uw privacy garandeert en uw gegevens niet deelt met derden. Ook met de Stichting Omroep Muziek waar het Groot Omroepkoor deel vanuit maakt, hebben wij deze verwerkingsovereenkomst. Uw gegevens worden niet gedeeld met derden.

Wij verwerken persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe zijn verplicht zoals op grond van de Belastingwetgeving.

Donateurs:
Wanneer wij (grote) donateurs willen bedanken op onze website of Facebook of in het jaarverslag zullen wij dat alleen doen met uitdrukkelijke toestemming van de donateur.

Plaatsen foto- en filmmateriaal:
Wanneer wij door u gemaakt foto- of videomateriaal of teksten op onze website (BLOG) of Facebook pagina willen plaatsen zullen wij dat alleen doen met uitdrukkelijke toestemming van de inzender.

Er zullen met regelmaat foto’s of filmpjes van onze activiteiten op Facebook of Youtube verschijnen waar u als vriend wellicht op te zien bent. Mocht u dat niet willen, dan vragen wij u dit ons via een e-mail bericht te laten weten.

Afmelden:
Leden en donateurs die zich hebben aangemeld als vriend en/of voor het ontvangen van de nieuwsbrief kunnen zich gemakkelijk en te allen tijden weer afmelden door een e-mail te sturen aan de Stichting Vrienden van het Groot Omroepkoor.

Beveiligde website en cookies:
Onze internetverbinding is voorzien van het beveiligingscertificaat SSL. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje.

Bij bezoek aan onze website worden geen cookies geplaatst.

 

Het vriendenteam van het Groot Omroepkoor